Trong 2 ngày (15 và 16/4), Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án “Xây dựng phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La điển hình, tiêu biểu về an ninh trật tự rvà trật tự đô thị năm 2021” cho 335 đại biểu là cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy, UBND phường, bí thư các chi bộ, các tổ trưởng khu dân cư và trưởng, phó các tổ chức hội, đoàn thể.

Hội nghị tập huấn triển khai Đề án

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe sơ bộ tình hình, kết quả thực hiện công tác đảm bảo về an ninh trật tự trên địa bàn phường Chiềng Lề. Năm 2020, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường luôn được quan tâm, chú trọng, không để xẩy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn ma túy trên địa bàn; 100% trường học, doanh nghiệp; 11 tổ, bản dân phố đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Phường được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 100% cơ quan đơn vị, trường học không có tệ nạn ma túy; 2 tổ dân phố đạt đơn vị không có tệ nạn ma túy; 7 tổ có tệ nạn ma túy ít phức tạp, 4 tổ, bản trọng điểm về ma túy… 

Hội nghị cũng đã phổ biến các nội dung chính về Đề án “Xây dựng phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La điển hình, tiêu biểu về an ninh trật tự và trật tự đô thị năm 2021”. Đề án gồm 5 lĩnh vực và 57 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tập trung tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự đô thị; xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các mô hình tự quản ở cơ sở; quản lý địa bàn, quản lý đối tượng đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; quy hoạch, xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Qua tập huấn, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, vai trò trách nhiệm của địa phương trong quản lý chặt chẽ địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, duy trì trật tự đô thị, xây dựng phường Chiềng Lề điển hình, tiêu biểu về an ninh, trật tự và trật tự đô thị năm 2021. 

Lam Giang (Theo Báo Sơn La điện tử)