Lực lượng 47  là một lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đấu tranh, chống các luận điệu xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và luật pháp Nhà nước Việt Nam. Lực lượng 47 được thành lập theo Chỉ thị số 47/CT do Tổng cục Chính trị ban hành ngày 8 tháng 1 năm 2016 về tổ chức lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong Quân đội. Lực lượng này gồm các hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước; lập luận, dẫn chứng, phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, có trình độ và kĩ năng sử dụng công nghệ cao để thực hiện các nhiệm vụ. Tính đến nay, lực lượng này đã có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của Quân đội và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái trên mạng Internet; nâng cao sức mạnh tổng hợp của Lực lượng vũ trang Việt Nam.

Lo sợ về sức mạnh đó, gần đây, “Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân đã trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) về nỗ lực kêu gọi Facebook xử lý nạn tài khoản giả của Lực lượng 47”. Nội dung trên đã được loan báo khá nhiều trên các diễn đàn mạng. Đám Việt Tân và các hội nhóm chống đối lưu vong bên ngoài cũng tỏ ra vô cùng phấn khích trước thông tin này. Chúng cũng tin tưởng rằng, Facebook sẽ lắng nghe và khi đó các tài khoản chúng cho là giả nhưng thực chất đang vạch trần bản chất xấu xa, bịp bợm của những tin, bài từ chính Việt Tân sẽ không còn cơ hội để tồn tại.

Nhưng trước khi bàn và nói sâu hơn về viễn cảnh có thể đến hoặc không bao giờ đến đó thì chúng ta nên đi giải mã nguyên nhân tại sao không phải một tổ chức nào đó, thậm chí chính giới nước nào đó lên tiếng mà là Việt Tân lên tiếng về chuyện này. Có tật ắt sẽ giật mình, đó là thứ quy luật muôn thuở hữu hằng vẫn diễn ra. Việc bị đụng chạm về quyền lợi mà đúng hơn là bị những tài khoản facebook này vạch mặt khiến Việt Tân “điêu đứng”. Và thay vì so găng một cách công bằng, khách quan thì Việt Tân đã chơi xấu bằng cách mách nước với vị trọng tài là Facebook.

Song chúng ta luôn tin tưởng rằng, sẽ chả có ai thèm để ý đến một kiến nghị từ một tổ chức lưu vong, không thực lực và tồn tại nhờ những ngón nghề quyên góp tài chính từ chính những đồng bào của mình nơi đất khách, quê người. Nhưng không thể không nói, đứng trước sự phát triển của Internet và thời đại 4.0 âm mưu của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm và tấn công trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Vì vậy không chỉ đảng viên nói chung hay đảng viên quân đội nói riêng mà cần sự tham gia của toàn thể nhân dân Việt Nam trong chiến lược quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; để mỗi người dân là một chiến sỹ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

CATC