Công an tỉnh Sơn La rất mong nhận được các thông tin tố giác tội phạm kịp thời, đầy đủ. Vì vậy, khi có thông báo hoặc tố giác tội phạm, đề nghị ngưới báo tin cung cấp chi tiết các thông tin về thời gian (ngày, giờ), địa điểm, nội dung tin báo, tố giác; mô tả chi tiết đối tượng (nếu có thể); thông tin về những người chứng kiến (nếu có thể). Những nội dung thông tin không phù hợp sẽ tự động bị hủy bỏ. Các nội dung văn bản (đuôi .doc | .docx | .pdf) hình ảnh (đuôi .jgp | .png) , video (đuôi . mp4), âm thanh (đuôi .mp3) người báo tin đưa vào phần Tệp đính kèm.

Công an tỉnh bảo đảm giữ bí mật thông tin cá nhân của Người báo tin và chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống tội phạm.

Các trường có dấu (*) là bắt buộc

Nhập thông tin

 

Xác minh