Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và ghi nhận. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch sử dụng nhiều chiêu bài thâm độc nhằm xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Luận điệu mà các đối tượng này đưa ra đó là: “Việc Đảng và Nhà nước nhiều lần phát động đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ là “trò đánh trống khua chiêng” nhằm che mắt thế gian”, thực chất là “đấu đá nội bộ” hay “thanh trừng phe phái”; “tham nhũng là hệ quả tất yếu của chế độ một Đảng cầm quyền”; “Đảng cộng sản Việt Nam không thể phòng, chống triệt để và hiệu quả được tham nhũng”. Thực chất của các luận điệu xuyên tạc này là phê phán, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng bôi đen, xuyên tạc, hạ thấp những nỗ lực, kết quả, thành tựu tích cực về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Đồng thời, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về tình hình tham nhũng khiến quan hệ đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế giữa Việt Nam và các nước có nhều thách thức.

Thế lực thù địch xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng nước ta trên mạng xã hội

Nhìn lại chặng đường mười hai năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2012-2024), mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần cổ vũ, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới. Nhờ đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta đã xử lý đúng được không ít cán bộ, đảng viên, nhiều vụ tham nhũng phức tạp được giải quyết, tháo gỡ “điểm nghẽn” tồn đọng trong thời gian dài. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2012-2022 (mười năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng), cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.740 tổ chức đảng, hơn 167.700 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Điều này không chỉ mang lại ý nghĩa tích cực giúp ngăn chặn tình trạng thất thoát tài sản của Nhà nước mà công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đang ngày càng nhận được sự hưởng ứng của toàn xã hội, đi ngược lại với những quan điểm “tiêu cực” mà thế lực thù địch đã thêu dệt, từng bước tạo niềm tin vững mạnh cho Nhân dân rằng “mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân, lấy Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”, là động lực to lớn để Việt Nam thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc!

CAT

Đánh giá bài viết