Quyết định số 2118/QĐ-CAT-PTM ngày 30/11/2022 Công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Quyết định số 2118/QĐ-CAT-PTM

Danh mục TTHC sửa đổi bổ sung về XNC

Quyết định số 1345/QĐ-CAT-PTM, ngày 01/8/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La công khai thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Xem nội dung Quyết định số 1345.

Quyết định số 1872/QĐ-CAT-PTM, ngày 04/10/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Xem nội dung Quyết định số 1872.

Quyết định số 360/QĐ-CAT-PTM, ngày 05/3/2024 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Xem nội dung Quyết định số 360 (nội dung cụ thể, biểu mẫu kèm theo).

I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Quản lý xuất nhập cảnh

1. Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực  

Xem chi tiết

2. Thủ tục: Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam 

Xem chi tiết

3. Thủ tục: Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam 

Xem chi tiết

4. Thủ tục: Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

5. Thủ tục: Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

6. Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

7. Thủ tục: Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 

Xem chi tiết

8. Thủ tục: Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

9. Thủ tục: Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Xem chi tiết

10. Thủ tục: Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Xem chi tiết

11. Thủ tục: Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới.

Xem chi tiết

12. Thủ tục: Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào

Xem chi tiết

13. Thủ tục: Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào

Xem chi tiết

14. Thủ tục: Trình báo mất giấy thông hành

Xem chi tiết

15. Thủ tục: Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước

Xem chi tiết

16. Thủ tục: Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Xem chi tiết

17. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Xem chi tiết

18. Thủ tục: Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (TTHC bị bãi bỏ theo Quyết định số 360/QĐ-CAT-PTM ngày 05/3/2024 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La)

19. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Xem chi tiết

20. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

Xem chi tiết

21. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam  

Xem chi tiết

22. Thủ tục:Trình báo mất thẻ ABTC cấp tỉnh

Xem chi tiết

II. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện

1. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông 

Xem chi tiết

2. Thủ tục: Trình báo mất thẻ ABTC cấp huyện

Xem chi tiết

III. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quan lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã

1. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã 

Xem chi tiết

2. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông 

Xem chi tiết

3. Thủ tục: Trình báo mất thẻ ABTC cấp xã  

Xem chi tiết