Tổng duyệt Diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy thủy điện Sơn La

Ngày 19/10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã dự tổng duyệt Diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia tại Nhà máy Đọc tiếp…

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

Ngày 08/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên Đọc tiếp…

Hội nghị triển khai diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy thủy điện Sơn La

Ngày 8/10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai diễn tập phương án chữa cháy cấp tỉnh tại Nhà máy thủy điện Sơn La năm 2021. Cuộc diễn Đọc tiếp…

Chủ động, sẵn sàng đón công dân làm ăn xa trở về bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sau khi tỉnh có chủ trương hỗ trợ đón công dân đang lưu trú, làm việc tại các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về quê do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Chính quyền địa phương 12 huyện, thành phố, tỉnh Sơn La đã tích cực vào cuộc, Đọc tiếp…