CAND Online xin giới thiệu infographic nói về sự cần thiết ban hành Luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Báo CAND điện tử