Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La:

PHỤ LỤC

I – Chính sách 

 1. Cấp bằng Tổ Quốc ghi công

 2. Cấp giấy chứng nhận thương binh

 3. Cấp giấy chứng nhận bệnh binh

II – Quản lý hành chính về TTXH 

  1. Công cụ hỗ trợ

 1.1.  Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ

 1.2. Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 1.3. Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 1.4. Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

   2. Chứng minh nhân dân

 2.1. Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)

 2.2. Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)

 2.3. Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)

   3. Vật liệu nổ

  Cấp giấy vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

   4. Vũ khí

 4.1. Cấp giấy phép sử dụng vũ khí

 4.2. Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí

 4.3. Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí

 4.4. Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ

III – Quản lý xuất, nhập cảnh

 1. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

 2. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

 3. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Sơn La

 4.  Cấp hộ chiếu phổ thông

 5. Cấp lại hộ chiếu phổ thông

 6. Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

IV – Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 1. Mẫu giấy hẹn PC08

 2. Đăng ký, cấp biển số xe

 3. Đổi lại chứng nhận đăng ký xe

 4. Cấp lại chứng nhận đăng ký xe

 5. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh,tp trực thuộc TW khác tại Công an tỉnhSơn La

 6. Đăng ký, sang tên xe trong cùng tỉnh, tp trực thuộc TW tại Công an tỉnh Sơn La

 7. Đăng ký xe tạm thời

 8. Thu hồi chứng nhận

V – Phòng cháy, chữa cháy 

1. Cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC

 2. Cấp Giấy nghiệm thu về PCCC

 3. Cấp Giấy vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ

 4. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

 5. Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

 6. Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

 7. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới

 8. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 9. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 10. Thông báo cam kết đảm bảo an toàn PCCC

 11. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

 12. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

 13. Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

 14. Kiểm định phương tiện PCCC

VI – Công an thành phố Sơn La 

 1. Đăng ký thường trú

 2. Điều chỉnh những thay đổi Sổ hộ khẩu

 3. Tách Sổ hộ khẩu

 4. Cấp đổi Sổ hộ khẩu

 5. Cấp lại Sổ hộ khẩu

 6. Cấp Giấy chuyển hộ khẩu

VII – Công an huyện Mai Sơn

 1. Đăng ký, cấp biển số xe

 2. Đổi lại chứng nhận đăng ký xe

 3. Cấp lại chứng nhận đăng ký xe

 4. Đăng ký, sang tên xe

 5. Đăng ký, sang tên, di chuyển đi tỉnh khác