Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về TTATGT và tổ chức ký cam kết nêu gương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

Đại biểu dự hội nghị

Theo đó, tại hội nghị Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị các nội dung về gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông; nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không can thiệp vào việc xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông; thường xuyên vận động người thân chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông; kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn…

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La ký cam kết nêu gương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông

Đồng thời, tổ chức ký cam kết nêu gương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đối với 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Thế Anh

Đánh giá bài viết