Thời gian gần đây trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện một số tôn giáo có những tôn chỉ, mục đích tiêu cực tác động đến đời sống văn hóa, xã hội của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Mông; với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch mang những toan tính về chính trị, reo rắc niềm tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, thực hiện dã tâm chính trị tập hợp lực lượng, hình thành nhà nước ly khai, tự trị, tách ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách phát triển dân tộc Việt Nam.

Các thế lực thù địch, đối tượng xấu trong các tổ chức tôn giáo ở trong và ngoài nước lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu sự hiểu biết của một bộ phận quần chúng nhân dân để tuyên truyền các luận điệu sai trái, không đúng sự thật, đối tượng hướng đến chủ yếu là đồng bào người dân tộc Mông, tập trung ở các tỉnh biên giới, trong đó địa bàn tỉnh Sơn La cũng bị tác động; chúng triệt để lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền, gieo rắc tâm lý cho rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, từ đó tạo ra khoảng cách giữa tôn giáo với cấp ủy, chính quyền địa phương; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, lừa bịp đồng bào vượt biên ra nước ngoài, tập hợp lực lượng nhằm chống phá nước ta. Chúng lôi kéo đồng bào tham gia các tổ chức phi chính phủ như “Hội người Mông quốc tế”, “Liên hiệp người Mông tự trị”, với luận điệu xuyên tạc về tự do tôn giáo ở nước ta, lợi dụng sơ hở thiếu sót trong việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội ở miền núi, hay những khó khăn trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Mông để kích động đồng bào di cư ra nước ngoài như Lào, Myanmar để tham gia các tổ chức phản động, hoạt động phỉ,…

Với hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube và tuyên truyền “Rỉ tai” bằng tiếng nói, chữ viết của dân tộc, thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, hoạt động thăm thân,…chúng cắt ghép các video, hình ảnh để phát tán trên các trang mạng xã hội để bổ trợ cho những thông tin bịa đặt về tình hình kinh tế, xã hội, thổi phồng các vấn đề tiêu cực nhằm tác động tâm lý đến đối tượng hướng đến, khiến họ hoang mang để lôi kéo, xúi giục tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, hoặc tham gia vào các tổ chức phản động, bạo loạn, theo tôn giáo không chính thống, di cư tự do ra nước ngoài tập hợp lực lượng, hoạt động phỉ,…

Hiện nay luận điệu tuyên truyền nhảm nhí của các đối tượng đã tác động đến địa bàn huyện Sốp Cộp các thế lực thù địch, đối tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo thông qua các trang mạng một số người dân đã tin và làm theo, đặc biệt là tổ chức “Bà cô Dợ”, tính đến nay trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã có 03 hộ 16 khẩu theo, với luận điệu nhảm nhí, hoang đường như Chúa Giê su tái thế lần 2, sẽ cai trị người Mông trên toàn thế giới, mặt trời sẽ ngừng sáng, mặt trăng sẽ tối là lúc Chúa xuất hiện để cai trị thế giới, ai tin theo “Bà cô Dợ” sẽ được giải cứu lên thiên đàng, những ai không tin theo sẽ bị hủy diệt và đẩy xuống địa ngục, người Mông sẽ có đất nước riêng, cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, không ốm đau, bệnh tật. Hậu quả đã làm cho cuộc sống bị xáo trộn, tạo ra những suy nghĩ hoang tưởng khiến cho người tin theo không nghĩ đến việc lao động sản xuất, vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn gia đình, thậm chí gia đình đổ vỡ, anh em, họ hàng từ mặt nhau, hàng xóm xa lánh, mất đoàn kết giữa các tôn giáo. Tổ chức “Bà cô Dợ” là tổ chức hoạt động lợi dụng Hội thánh Tin lành để tuyên truyền tập hợp lực lượng nhằm âm mưu lập “Nhà nước Mông” núp dưới hình bóng, danh nghĩa của tôn giáo để tạo dựng niềm tin, kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, gây mâu thuẫn trong nhân dân, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, đi ngược lại với xu thế của thời đại, xâm hại đến truyền thống văn hóa lâu đời tốt đẹp của dân tộc Mông để phục vụ cho âm mưu ý đồ chống phá Nhà nước lập “Nhà nước Mông”, hay là “Nhà nước ly khai, tự trị”.

Để trang bị cho mình trước những luận điệu tuyên truyền, nhảm nhí của các đối tượng xấu ở trong và ngoài nước cần nâng cao tinh thần, biết chọn lọc nội dung bổ ích cho bản thân, hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước để đối phó với những luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc; đồng thời khi phát hiện người dân cần kịp thời trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để ngăn chặn, xử lý.

LU-CAHSC