Căn cứ Luật tiếp công dân 2013;

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân;

Công an tỉnh Sơn La thông báo lịch tiếp công dân, cụ thể:

 1. Lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ

* Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân vào ngày 25 hàng tháng;

Chánh Thanh tra Công an tỉnh tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần;

 * Tiếp công dân thường xuyên:

Cán bộ Thanh tra Công an tỉnh tiếp công dân hàng ngày (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết);

 2. Thời gian, địa điểm tiếp Công dân

  Địa điểm: Phòng tiếp công dân Công an tỉnh Sơn La, số 678 đường Lê Duẩn, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

 Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

– Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00;

– Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00;

Công an tỉnh Sơn La thông báo để công dân biết, liên hệ./.