Bộ Công an hoàn thành 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 5: Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, vận chuyển và bảo quản đối với xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao.

Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà, công trình. Tiêu chuẩn này không quy định yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống báo cháy tự động cho nhà và công trình được thiết kế theo quy định đặc biệt.

Toàn văn 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.
 

Lê Hòa
Nguồn: “Cổng TTĐT Bộ Công an
Đánh giá bài viết