Ngày 06/5, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự (ANTT) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cuộc bầu cử) Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công an 04 địa phương, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai nhằm kiểm tra, đánh giá, rà soát, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT cho Cuộc bầu cử. Tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La có Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh.

Đại biểu dự tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng tình hình, kết quả các mặt công tác đã triển khai liên quan đến công tác bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử. Theo đó, thời gian qua, Công an 04 địa phương nêu trên đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tiểu ban ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026  Bộ Công an, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử một cách tích cực, đồng bộ, từ xa, từ sớm, đúng theo quy định của pháp luật. Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn đánh giá, nêu lên những khó khăn, vướng mắc; từ đó kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo ANTT cho Cuộc bầu cử…

Thứ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác đảm bảo ANTT Cuộc bầu cử của Công an 04 địa phương đã đạt được. Trong thời gian từ nay đến Ngày bầu cử, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, khu vực và trong nước, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị cần chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh liên quan đến Cuộc bầu cử; triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm soát chặt an ninh, an toàn địa bàn, đảm bảo điều kiện tốt nhất để Cuộc bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp./.

Trọng Đạt