Ngày 07/5, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng PV01, PV05, PV06 Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà phát biểu tại đại hội

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm và rút ra những bài học sâu sắc cho phong trào và hoạt động của hội.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở Phòng PV01, PV05, PV06 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở; Đồng chí Vì Thị Hằng Nga bầu chức danh Phó Chủ tịch hội.

Đại hội cũng đã bầu được 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội phụ nữ Công an tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Hải Hà