Giới thiệu Lịch sử Công an nhân dân Sơn La

 Ngày 19/8/1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và ngày 19/8/1945 cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Trong cao trào cách mạng chung của cả nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào ngày 26/8/1945; cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng, ngày 10/10/1945, Ty Liêm phóng Sơn La – tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Sơn La chính thức được thành lập.

 Mặc dù thành lập trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng với ý chí cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi thử thách, lực lượng Công an Sơn La đã từng bước trưởng thành. Từ các đội tự vệ đã phát triển thành các đội Công an xung phong như Ba Vì, Tô Hiệu và các tổ điệp báo làm nhiệm vụ diệt tề, trừ gian, trấn áp các phần tử phản động, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo và cơ quan đầu não của tỉnh, góp phần củng cố, xây dựng, bảo vệ chính quyền cơ sở. Lực lượng Công an Sơn La đã phối hợp với các lực lượng vũ trang tấn công, truy quét làm tan rã các cụm phỉ lớn ở Thuận Châu, Sông Mã, Bắc Yên và Mường La, tham gia phục vụ hiệu quả chủ trương của Trung ương Đảng trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm như Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Hoài Xuân và nhiều chiến sỹ khác đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 Bước vào cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng Công an Sơn La đã cùng với đồng bào các dân tộc trong tỉnh kiên quyết trấn áp các phần tử phản động, phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ “xưng vua, đón vua” nhen nhóm tổ chức phản động trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phục vụ thắng lợi 4 chuyên án chống gián điệp, biệt kích do Bộ Công an chỉ đạo, tham gia bắt gọn 12 toán, 72 tên gián điệp, biệt kích. Thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an Sơn La đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Đồng thời, lực lượng Công an Sơn La đã phát động các phong trào “Bảo mật, phòng gian, cơ quan, xí nghiệp an toàn”,… xây dựng nhiều xã điển hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các đơn vị Công an huyện, Công an xã theo hướng “4 tốt”, “5 tốt”. Năm 1973, Đồn 23 Công an nhân dân vũ trang (Chiềng Khương, Sông Mã) và Ban Công an xã Chiềng La (Thuận Châu) là 2 đơn vị đầu tiên được Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 5 đồng chí được tặng Huy hiệu Bác Hồ…

 Sau đại thắng mùa xuân năm 1975 và bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Công an nhân dân Sơn La đã tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại thông qua “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; bảo đảm vững chắc an ninh biên giới đồng thời tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh trật tự với các tỉnh Bắc Lào. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn vùng cao, biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước ly khai, tự trị”; đảm bảo an ninh trong dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, nhất là các chương trình, dự án kinh tế trọng điểm; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hình sự… đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.