Sáng ngày 21/5, đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo ANTT bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra điểm bỏ phiếu

Trong thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử nói chung, công tác ANTT nói riêng đã luôn được các cấp, các ngành và ủy ban bầu cử các huyện, xã, thị trấn hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, lực lượng công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Tiểu ban đảm bảo ANTT bầu cử huyện xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo ANTT, làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử và bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời tăng cường công tác, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng phương án giải quyết các tình huống phức tạp về ANTT.

Đại tá Hoàng Quốc Việt – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các cấp, các ngành, lực lượng công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ trong việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Giám đốc về công tác đảm bảo ANTT bảo vệ bầu cử, đồng chí nhấn mạnh: Từ nay đến ngày bầu cử, lực lượng Công an cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động bám sát địa bàn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể và Ủy ban bầu cử các cấp làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử, trong đó công an huyện cần phải phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, TT ATGT góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.

Trung Hiếu