Ngày 15/4, Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2023. Dự Đại hội có Đại tá Đinh Công Thành, Phó giám đốc Công an tỉnh và đại biểu Câu lạc bộ Công an hưu trí.

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Công an hưu trí nhiệm kỳ 2021-2023

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, thường trực Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Tổng số hội viên hiện có 43 đồng chí, hội đủ các thời kỳ cách mạng. Những hội viên của Câu lạc bộ luôn đi đầu gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, giữ vai trò nòng cốt, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại hội đã thảo luận bàn phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng việc vận động hội viên phát huy truyền thống của lực lượng CAND, tham gia tích cực các tổ chức đoàn thể tại cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo ANTQ..vv.. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lò Văn Phới tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm CLB Công an hưu trí Công an tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Đinh Công Thành – Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chủ nhiệm và mong muốn Ban Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí sẽ hỗ trợ duy trì tốt hơn nữa mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa cán bộ đang công tác với các cán bộ đã nghỉ hưu và với nhân dân. Đồng thời, CLB là nơi để các đồng chí cán bộ hưu trí đóng góp ý kiến, cống hiến sức lực của mình nhằm góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, xây dựng lực lượng Công an Sơn La ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Cao Thiên