Ngày 20/11, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại tập thể Công an tỉnh và thành viên Ban Giám đốc Công an tỉnh năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được thông qua báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể Công an tỉnh năm 2023 với các nội dung về: Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác; nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định, các nội quy, chế độ làm việc; trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, tinh giản biên chế; phòng chống tham nhũng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh…; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém đã được chỉ ra. Các đại biểu đã cùng thảo luận, nêu ý kiến, nhận xét, góp ý đối với kết quả công tác của tập thể Công an tỉnh và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị

Hội nghị được tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín lấy ý kiến xếp loại đối với tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, đây là cơ sở để đánh giá, phân xếp loại chất lượng cho tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh năm 2023./.

Trung Hiếu

Đánh giá bài viết