Ngày 19/4, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì Hội nghị chuẩn bị các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo phòng Tham mưu Công an tỉnh đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2021 của lực lượng Công an tỉnh. Thông qua các dự thảo: thông báo phân công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố; danh sách các đơn vị tham gia diễn tập và dự thảo kế hoạch của Công an tỉnh về tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2021.

Các đại biểu đã thảo luận về các dự thảo kế hoạch của Công an tỉnh và phương pháp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, khung diễn tập; địa điểm, thời gian tổ chức luyện tập, diễn tập; tổ chức xây dựng hệ thống văn bản phần cơ chế xử lý tình huống; đồng thời bố trí bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ để diễn tập đạt kết quả cao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Vân yêu cầu các đơn vị Công an tỉnh căn cứ vào kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2021 tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống kế hoạch, văn bản sao cho phù hợp với điều kiện của đơn vị; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và huy động lực lượng phục vụ luyện tập, diễn tập; chuẩn bị chu đáo các nội dung diễn tập cả phần cơ chế và thực binh, đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức tập luyện chặt chẽ, hành động thực binh xử lý tình huống phải sát thực tế, bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao nhất./.

Trọng Đạt