Ngày 05/01, Công an huyện Sốp Cộp và Công an huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, lãnh đạo Công an 2 huyện Sốp Cộp, Sông Mã.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao các danh hiệu trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2022 cho các tập thể, cá nhân Công an huyện Sốp Cộp

Năm 2022, Công an 2 huyện Sốp Cộp, Sông Mã đã quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả chỉ đạo của Công an tỉnh, huyện trên toàn diện các mặt công tác Công an; Chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành Nghị quyết, Chỉ thị và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND; Chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an; xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT; Đảm bảo an ninh chính trị, chủ động nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng, sát với diễn biến tình hình, tham mưu hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề, vụ việc nổi lên, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”.

Trong năm 2022, tình hình trật tự, ATXH tại 2 huyện về cơ bản được giữ vững ổn định: Công an huyện Sốp Cộp đã phát hiện 138 vụ việc về trật tự ATXH, đã điều tra, làm rõ 137 vụ, xử lý 155 đối tượng, trong đó 57 vụ về ma túy, 45 vụ về kinh tế, môi trường; Công an huyện Sông Mã đã phát hiện 366 vụ, việc, phát hiện trong kỳ là 358 vụ, việc về TTATXH; đã điều tra làm rõ 349/358 vụ, xử lý 437 đối tượng trong đó 179 vụ về ma túy, trong đó đã phá thành công 10 Chuyên án; 69 vụ, việc vi phạm về kinh tế; 60 vụ, việc vi phạm về môi trường;…

Các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của Công an huyện Sông Mã

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ đã trao các các danh hiệu trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2022 cho các đơn vị cơ sở, đơn vị trực thuộc cơ sở và các cá nhân đối với Công an 2 huyện Sốp Cộp, Sông Mã.

Cao Thiên