Đề xuất quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân

Theo nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV, tại kỳ họp thứ 5 có quy định về việc thăng cấp bậc hàm Đọc tiếp…

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khắc phục những hạn chế, bất cập về phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Bộ trưởng Công an Tô Lâm vừa thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình gửi Quốc hội về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tại Kỳ Đọc tiếp…

Khẩn trương rà soát, sửa đổi văn bản pháp luật liên quan đến quản lý dân cư

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 2811/VPCP-KSTT ngày 24/4/2023 về việc thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy Đọc tiếp…

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở Công an nhân dân

Nhằm đáp ứng mô hình y tế đặc thù của Công an nhân dân, phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn y tế đối với cán bộ, chiến sĩ, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang Đọc tiếp…

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Ngày 22/4, tại Trường Đại học Tây Bắc, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Khoa Cơ sở – Trường Đại học Tây Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Đọc tiếp…

Tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến một số văn bản Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ hai

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp đã biên soạn tài liệu giới thiệu, Đọc tiếp…

Lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước công dân để bảo đảm tính riêng tư cho công dân

Với 7 chương, 46 điều, trong đó đã sửa 39 điều trong Luật Căn cước công dân năm 2014, bổ sung mới 7 điều, dự án Luật Căn cước dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Đọc tiếp…

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để lấy ý kiến đóng góp Đọc tiếp…