Tuần này, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Từ ngày 19 đến 24/6/2023, Quốc hội khoá XV sẽ tiến hành họp đợt 2 Kỳ họp thứ 5, biểu quyết thông qua 17 luật, nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật. Hai dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến Đọc tiếp…

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung thêm 2 vị trí Trưởng phòng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá

Chiều 14/6/2023, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, cho ý kiến một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Đọc tiếp…

Dự thảo Thông tư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an gồm 03 Chương và 25 Điều để lấy ý kiến đóng góp của Đọc tiếp…

Phổ biến, hướng dẫn Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Sáng 07/6/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục Đọc tiếp…

Hồ sơ dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an đã tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh Đọc tiếp…

Sửa đổi 02 luật về Xuất – Nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú tại Việt Nam; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

Tại phiên thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật Xuất – Nhập cảnh) thuộc Kỳ Đọc tiếp…

Nhất trí bổ sung dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vào Chương trình Kỳ họp thứ 5

Tại phiên họp sáng 2/6/2023, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 90.28%), Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong đó, đã bổ Đọc tiếp…

Cấp lại thẻ Căn cước sẽ được thực hiện trực tuyến, người dân không phải đến cơ quan Công an

Chiều 2/6/2023, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Căn cước, trong đó nêu rõ, việc Đọc tiếp…