Cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Với mục tiêu không thay đổi là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu Đọc tiếp…

Thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước” là hoàn toàn sai sự thật

Trong ngày 03/7/2021, trên các trang mạng xã hội facebook đồng loạt xuất hiện thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước???”. Nội dung được đăng tải, chia sẻ như sau: “Theo một số nguồn tin thì tới đây Bộ Công an Đọc tiếp…