Sáng ngày 15-01, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban giữa hai Bộ (Công an – Quốc phòng) năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí lãnh đạo và một số phòng chức năng của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong năm 2019; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Trong năm 2019, các lực lượng vũ trang đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì bảo đảm quốc phòng, an ninh từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước… Tại địa bàn tỉnh Sơn La, các lực lượng vũ trang đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 82 vụ, 123 đối tượng phạm tội về ma túy; tổ chức tuần tra song phương 38 lần với 912 lượt CBCS tham gia; tuần tra kiểm soát địa bàn 1009 lượt…

Trong thời gian tới, các lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc gia, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bám sát nội dung phối hợp tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả./.

Đinh Tùng


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.