HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Ngày 02/7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Tại Đọc tiếp…