image_pdfimage_print

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về quản lý kho vật chứng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; thay thế Nghị định số 18/2002/NĐ-CP và Nghị định số 70/2013/NĐ-CP nhằm thống nhất giữa các bộ, ngành trong nhập, xuất, bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật khác thu thập được của các vụ án; đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu trong tình hình thực tiễn quản lý vật chứng.

Dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 26 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc; hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, nhập, xuất, lưu giữ, bảo quản, chuyển giao vật chứng, tài liệu, đồ vật khác thu thập được của các vụ án và kinh phí bảo đảm trong quản lý kho vật chứng. 

Dự thảo Nghị định quy định vật chứng phải được phân loại, bảo quản bảo đảm an toàn; việc tiếp nhận, nhập vật chứng, xuất vật chứng được thực hiện theo lệnh hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.
Dự thảo Nghị định quy định vật chứng phải được phân loại, bảo quản bảo đảm an toàn; việc tiếp nhận, nhập vật chứng, xuất vật chứng được thực hiện theo lệnh hoặc quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Theo đó, hệ thống kho vật chứng trong Công an nhân dân, bao gồm: Kho vật chứng Bộ Công an; Kho vật chứng Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho vật chứng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Hệ thống tổ chức kho vật chứng trong Quân đội nhân dân bao gồm: Kho vật chứng Bộ Quốc phòng; Kho vật chứng Quân khu và cấp tương đương; Kho vật chứng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức một kho vật chứng trong khu vực kho vũ khí, trang bị kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để tiếp nhận, quản lý, bảo quản vật chứng là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, pháo nổ, pháo hoa, chất cháy thể lỏng, chất cháy thể khí từ các cơ quan thụ lý vụ án trên địa bàn.

Hệ thống tổ chức kho vật chứng trong Bộ Tư pháp bao gồm: Kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quyết định bộ máy tổ chức kho vật chứng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự; thành lập, sáp nhập, giải thể các kho vật chứng; quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu thiết kế, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, các hạng mục công trình phụ trợ, cơ sở dữ liệu quản lý vật chứng; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý kho vật chứng và quy định nội quy kho vật chứng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Minh Ngân
Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an