Số / Kí hiệuNgày ban hànhTrích yếu
21/2019/NĐ-CP 22/02/2019Nghị định 21/2019/NĐ-CP
02/2019/NĐ-CP 02/01/2019Nghị định 02/2019/NĐ-CP
168/2018/NĐ-CP 28/12/2018Nghị định 168/2018/NĐ-CP
37/2018/QH14 20/11/2018 Luật Công an nhân dân
30/2018/QH14 19/11/2018 Luật Đặc xá
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
28/2018/QH14 15/06/2018 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
27/2018/QH14 14/06/2018 Luật đo đạc và bản đồ
26/2018/QH14 14/06/2018 Luật sửa đổi bổ sung Luật thể dục, thể thao
23/2018/QH14 12/06/2018 Luật Cạnh tranh
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo
24/2018/QH14 Luật An ninh mạng
22/2018/QH14 08/06/2018 Luật Quốc phòng
Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
01/2017/TTL-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC29/12/2007 Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Thông tư 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ kí số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
39/2017/TT-BTTTT 15/12/2017 Thông tư 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kĩ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
64/2017/TT-BCA 28/12/2017 Thông tư 64/2017/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe
32/2017/TT-BTTT 15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
14/2017/QH14 20/06/2017 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
13/2017/QH14 20/06/2017 Luật Cảnh vệ
03/2016/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lúc 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
10/2017/QH1420/06/2017 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
09/2017/QH14 19/06/2017 Luật du lịch
08/2017/QH14 19/06/2017 Luật thủy lợi
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ
06/2017/QH14 16/06/2017 Luật Đường sắt
05/2017/QH14 12/06/2017 Luật quản lý ngoại thương
04/2017/QH14 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
81/2015/QH1324/6/2015 Luật kiểm toán nhà nước
02/2016/QH14 18/11/2016 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
01/2016/QH14 17/11/2016Luật Đấu giá tài sản
85/2016/NĐ-CP 01/7/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính
78/2015/QH1316/9/2015 Luật nghĩa vụ quân sự
92/2015/QH13 25/11/2015 Bộ Luật Tố tụng dân sự
101/2015/QH1327/11/2015 Bộ Luật Tố tụng hình sự
36/2018/QH1420/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng
91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ Luật Dân sự
42/2013/QH1319/6/2015 Luật Tiếp công dân
91/2015/QH13 23/12/2013 Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/6/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin năm 2006