Ngày 06/5, Thành ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Sơn La; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; đánh giá kết quả công tác đảm bảo trật tự – giao thông quý I, nhiệm vụ quý II.

Thành phố quán triệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư cho cán bộ chủ chốt.

Hội nghị đã quán triệt kế hoạch của UBND Thành phố về việc triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố”; quyết định của UBND Thành phố về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06; quyết định về việc ban hành danh mục nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06.

Trong quý I/2022, Công an Thành phố đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra, hướng dẫn công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD, thông báo lưu trú qua Cổng dịch vụ công; thực hiện 7/14 dịch vụ công thiết yếu theo thẩm quyền; triển khai cấp tài khoản định danh điện tử 205 công dân; phối hợp rà soát, kiểm tra, xác minh, thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin trên hệ thống đối với 11.082 trường hợp bảo hiểm xã hội chuyển về… Ngoài ra, Công an Thành phố đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại 5 trường học, với hơn 3.100 lượt người tham gia; duy trì hoạt động 3 mô hình tự quản về đảm bảo TTATGT; lực lượng CSGT Công an Thành phố đã xử lý 523 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước hơn 631 triệu đồng, tước 110 giấy phép lái xe, tạm giữ 143 lượt phương tiện…

Đinh Tùng