Ngày 06/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với công an nhân dân; sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao tặng các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự hội nghị có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, UV BTV tỉnh ủy, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và đại biểu tại điểm cầu Công an các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an Sơn La

Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch hành động học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiên cứu sửa đổi Thông tư quy định quy tắc ứng xử CAND; xây dựng Thông tư quy định về phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Năm 2021, công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng, nhân rộng hơn 100 mô hình điển hình làm theo Bác. Năm 2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức học tập chuyên đề: “Phát huy truyền thống vẻ vang, CAND gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương đã đề cao trách nhiệm nêu gương trong thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo tổ chức tốt sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I năm 2022 với chủ đề “Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, trong đó đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm điểm với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “phát động đi đôi với hành động”, “nói đi đôi với làm”, kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” làm chính.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ Công an tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt coi trọng và tổ chức thật tốt việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập hiệu quả chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tiếp dân, lắng nghe và giải quyết ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; chủ động nắm, dự báo, định hướng, quản lý, giải quyết tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ từ cơ sở, qua sinh hoạt chi bộ; chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực trong CAND.

 Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho đồng chí Trần Xuân Viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và quyết định các hình thức khen thưởng khác cho một số tướng lĩnh, cán bộ CAND.

Minh Phượng