Quyết định số 220/QĐ-CAT-PV11 ngày 16/8/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La về công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ và lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an Sơn La trên trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La

Chi tiết

I. QUI TRÌNH TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thủ tục: TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN

 1. Trình tự thực hiện

 Bước 1: Thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, ngành nghề, điều kiện dự tuyển của Công an tỉnh, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.

 Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại địa điểm theo thông báo của Công an tỉnh.

 Bước 3: Công dân tiến hành dự tuyển theo yêu cầu của Công an tỉnh.

 Bước 4: Công dân nhận kết quả tạm tuyển hoặc quyết định tuyển dụng sau khi đạt yêu cầu tuyển chọn.

 2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

a) Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân;

b) Giấy khai sinh (bản sao có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc công chứng);

c) Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị

trấn nơi cư trú), có ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm đóng dấu giáp lai;

d) Bản photo các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật (theo nhu cầu cần tuyển), đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu;

đ) Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên (nếu là đoàn viên, đảng viên);

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp tỉnh, huyện trở lên cấp; có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

g) Các giấy tờ chứng nhận con thương binh, liệt sĩ; con Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động… (nếu có);

h) Nếu là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân chuyển ngành, phải có nhận xét cán bộ (về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn…) trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 4. Thời hạn giải quyết

– Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của người dự tuyển, Hội đồng tuyển chọn phải hoàn thiện các thủ tục để trình lãnh đạo có thẩm quyền quyết định tuyển, tạm tuyển hoặc trả lời cho người dự tuyển về lý do không được tuyển.

– Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển chọn, thủ trưởng Công an đơn vị có thẩm quyền quyết định tuyển chọn cán bộ phải ra quyết định tạm tuyển hoặc tuyển chọn.

 5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Địa chỉ: Số 53, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 069.2680.177.

 7. Kết quả thực hiện: Quyết định tạm tuyển, Quyết định tuyển dụng.

 8. Lệ phí: Không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an);

– Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của chính quyền địa phương;

– Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe… theo quy định của Bộ Công an về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

 11. Cơ sở pháp lý: Theo quy định của Luật CAND và các văn bản quy định hiện hành của Bộ Công an.

Chi tiết

2. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Thủ tục: TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CAND TẠI CÔNG AN CẤP TỈNH

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào các trường CAND theo quy định.

– Bước 2: Đến đăng ký, nộp hồ sơ tại Công an các huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Công an cấp huyện, thành phố kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung các giấy tờ cần thiết.

+ Công an các huyện, thành phố thẩm tra sơ bộ về tiêu chuẩn, điều kiện người đăng ký dự thi; tổng hợp danh sách báo cáo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

 + Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký dự thi vào các trường CAND; tổng hợp kết quả, tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ giao nộp về các trường CAND.

– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tiếp nhận phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển của các trường CAND và chuyển cho Công an cấp huyện, thành phố để gửi phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND.

Đối với các trường hợp trúng tuyển, Công an cấp huyện, thành phố tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học chuyển lên Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh làm thủ tục nhập học vào các trường CAND cho thí sinh trúng tuyển.

 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

Đối với học viên tuyển mới

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quy định của Bộ Công an);

e) Giấy khai sinh;

f) Hộ khẩu thường trú;

g) Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp.

h) Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyển sinh;

i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

j) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

k) Phiếu báo điểm thi (giấy chứng nhận kết quả thi);

l) Giấy báo nhập học của trường.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế

a) Quyết định cử cán bộ đi học của Giám đốc Công an tỉnh;

b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặc giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

d) Giấy chuyển lương, quân trang;

e) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấp học có tổ chức thi tuyển);

f) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

h) Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT;

Các giấy tờ quy định tại điểm e, f, g, i (đối với học viên tuyển mới) và điểm g, h (đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế) phải nộp bản sao (có chứng thực bản sao từ bản chính) và xuất trình bản chính để đối chiếu khi đến trường nhập học theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường CAND.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 4. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

 5.Thời hạn giải quyết: Theo thời hạn chung về tuyển sinh vào các trường CAND từng năm.

 6. Cơ quan thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Địa chỉ: Số 53, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 069.2680.177.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy báo nhập học vào các trường CAND (nếu trúng tuyển).

 8. Lệ phí: Theo quy định lệ phí tuyển sinh từng năm.

 9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Công an (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về văn bằng, độ tuổi, tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe…theo quy định của Bộ Công an về tuyển sinh vào các trường CAND.

 11. Cơ sở pháp lý: Theo quy định của Luật CAND và các văn bản quy định hiện hành của Bộ Công an.

Chi tiết

3. Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

Thủ tục: TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

 1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển lao động.

– Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị cần tuyển lao động.

– Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động; gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

– Bước 4: Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ.

Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động:

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương từ ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của Công an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.

– Bước 5: Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

 2. Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tuyển lao động.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin ký kết hợp đồng lao động, người lao động trong Công an nhân dân.

b) Bản sao giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh kiểu CMND cỡ 4x6cm, đóng dấu giáp lai.

d) Nếu là cán bộ, công chức nhà nước đang công tác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản và có nhận xét cán bộ (về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn…), các chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công việc. Nếu là học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo thì phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. Nếu đã ký kết hợp đồng lao động ở các đơn vị, công ty thì phải có Sổ lao động, Sổ bảo hiểm xã hội.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe.

 * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 4. Thời hạn giải quyết: theo thông báo của đơn vị sử dụng lao động.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh.

 Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.

Địa chỉ: Số 53, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 069.2680.177.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng lao động.

 8. Lệ phí : không.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Đơn xin ký kết hợp đồng lao động trong Công an nhân dân (theo mẫu của Bộ Công an).

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

– Thẩm tra lý lịch (theo mẫu của Bộ Công an).

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: người lao động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

a) Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;

d) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

e) Có tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an;

f) Có đủ sức khoẻ để lao động, được Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế cấp huyện trở lên khám và kết luận (theo mẫu Giấy chứng nhận sức khoẻ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT, ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện, không nhiễm HIV.

 11. Cơ sở pháp lý

– Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).

– Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

– Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

– Thông tư số 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân.

Chi tiết

II. QUI TRÌNH CHÍNH SÁCH

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

2. Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế

3. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

4. Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Sơn La

5. Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

6. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K  từ 30-4-1975 trở về nước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc.

7. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân

8. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

9. Cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

10. Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

11. Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh

12. Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an tỉnh Sơn La

13. Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh Sơn La

14. Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh Sơn La

15. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an tỉnh Sơn La

16. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh Sơn La

17. Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an tỉnh Sơn La

18. Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Sơn La

Tải nội dung về lĩnh vực chính sách    Tải biểu mẫu về lĩnh vực chính sách