image_pdfimage_print

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong LL CA Sơn La

Quyết định số 651/QĐ-CAT-PTM ngày 06 tháng 6 năm 2022 về Công khai trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Kế hoạch 81/KH-CAT-PV01 ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Công an tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an trong lực lượng Công an Sơn La (danh mục 120 DVCTT)

Quyết định số 1278/QĐ-CAT-PV01, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Quyết định Công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Tổ chức cán bộ và chính sáchTổ chức cán bộ và chính sách

ĐK-QL phương tiện GTCG đường bộCấp và quản lý Căn cước công dânPhòng cháy và chữa cháy
QL vũ khí, vật liệu nổ và CCHT Đăng lý, quản lý con dấu Kinh doanh có điều kiện về ANTT Quản lý xuất, nhập cảnh

 Định danh và xác thực điện tử

Khiếu nại, tố cáo Đăng ký quản lý cư trú