Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong LL CA Sơn La   

Quyết định số 651/QĐ-CAT-PTM ngày 06/6/2022 về Công khai trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Sơn La.

Tổ chức cán bộ và chính sáchTổ chức cán bộ và chính sách

ĐK-QL phương tiện GTCG đường bộCấp và quản lý Căn cước công dânPhòng cháy và chữa cháy
QL vũ khí, vật liệu nổ và CCHT Đăng lý, quản lý con dấu Kinh doanh có điều kiện về ANTT Quản lý xuất, nhập cảnh

 Định danh và xác thực điện tử

Khiếu nại, tố cáo Đăng ký quản lý cư trú