Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC trong LL CA Sơn La   

Tổ chức cán bộ và chính sáchTổ chức cán bộ và chính sách

ĐK-QL phương tiện GTCG đường bộCấp và quản lý Căn cước công dânPhòng cháy và chữa cháy
QL vũ khí, vật liệu nổ và CCHT Đăng lý, quản lý con dấu Kinh doanh có điều kiện về ANTT Quản lý xuất, nhập cảnh
    Khiếu nại, tố cáo Đăng ký quản lý cư trú