Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975 do Đảng ta lãnh đạo, Nhân dân ta thực hiện là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc quốc tế và có tính thời đại sâu sắc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà, mở ra bước ngoặt vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước, đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Sự thật lịch sử về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đã được cả thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ đồng tình ủng hộ, thừa nhận và ngợi ca rằng: Việt Nam là lương tri của thời đại, biểu tượng của phẩm giá con người, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ngọn cờ đầu của phong trào chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX. Cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược đã qua đi hàng nửa thế kỷ nhưng các nhà sử học, trí thức, tướng lĩnh và chính giới ở Mỹ trong nhiều cuốn sách, bài báo, hồi ức, tổng kết về chiến tranh đã thừa nhận những sai lầm và thất bại của họ khi xâm lược Việt Nam.

Thế nhưng gần đây, vì đắm chìm trong ảo vọng của mình, Việt Tân đã quên mất những quy tắc so sánh được dạy trong môn Tiếng Việt lớp 3; khi chúng cố so sánh cuộc chiến chống Mỹ xâm lược của nước ta. Chúng viết: Nhật thua Mỹ, Nhật thành cường quốc, dân giàu, nước mạnh. Việt thắng Mỹ, Việt thành nhược quốc, dân nghèo, nước yếu.

Bản chất chống phá cách mạng Việt Nam của phản động Việt Tân từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Chúng dựa vào việc xuyên tạc, vu khống, kích động để chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta. Vì thế không lạ gì việc Việt Tân muốn Việt Nam thua Mỹ, muốn để Việt Nam rơi vào cảnh Nam Bắc phân chia.

Nhưng nực cười ở đây là việc chúng so sánh Nhật Bản với Việt Nam. Ai cũng biết, Nhật Bản trước khi chiến tranh thế giới nổ ra, là cường quốc số một Châu Á. Nhờ cải cách Minh Trị Duy Tân từ 1868 đến 1889 (một cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để), Nhật Bản đã thoát khỏi nước phong kiến lạc hậu, trở thành nước công nghiệp phát triển, vượt qua cả Nga và Trung Quốc. Với việc cải cách về kinh tế, quân sự, Nhật Bản đã trở thành cường quốc, đánh bại nước Nga trong chiến tranh 1905. Năm 1931, Nhật Bản thừa thắng đem quân chiếm đóng hoàn toàn Mãn Châu – vùng đất ở đông bắc Trung Quốc, nơi khởi nguồn của nhà Thanh, làm bàn đạp để xâm lược Trung Quốc năm 1937. Năm 1941, Nhật đánh Mỹ với Trận chiến Trân Châu Cảng, và năm 1945, chiếm luôn Đông Dương của Pháp. Việc so sánh giữa một cường quốc hàng đầu Châu Á, trở thành nước công nghiệp với một nước vừa trải qua 80 năm thuộc địa, 45 năm chiến tranh lại là sự so sánh khập khiễng.

CATC