1. Kế hoạch Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ (Tải xuống).
  2. Thông báo Công khai nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên và số điện thoại thường trực tiếp nhận tin báo, xử lý các vụ TNGT (Tải xuống).