Kể từ ngày 01/7/2022 cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới theo quy định tại Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Do đó từ nay đến hết ngày 30/6/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu theo mẫu hiện hành cho các trường hợp có nhu cầu cấp bách, cần hộ chiếu để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Vì vậy, Công an tỉnh Sơn La thông báo:

     – Từ nay đến ngày 01/7/2022, Công an tỉnh Sơn La (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu theo mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách cần hộ chiếu để làm thủ tục xuất, nhập cảnh ngay (Có vé máy bay, có các giấy tờ chứng minh kèm theo).

     – Đối với những hồ sơ tiếp nhận trước ngày 31/5/2022, công dân đến nhận kết quả từ ngày 01/7/2022 trở đi.

     Công an  tỉnh Sơn La trân trọng thông báo. 

Chuyên mục: Thông báo