Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (7/11/1950-7/11/2020)

Năm 2020, lực lượng Cảnh sát trại giam trên toàn quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng. trong suốt 70 năm qua, Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ, Ban giám đốc Công an tỉnh, sự chỉ đạo về nghiệp vụ của đơn Đọc tiếp…

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người tại các trường học trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Sáng ngày 30/10, Cục cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức trong phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật Đọc tiếp…

Công an thành phố Sơn La tổng kết kế hoạch số 313 ngày 20/7/2017 về công tác xây dựng lực lượng

          Ngày 26/10, Công an thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch số 313 ngày 20/7/2017 về siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ.           Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm Đọc tiếp…