Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 15/02, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính Đọc tiếp…

Tăng cường trao đổi, tương tác trực tiếp, huy động chất xám trong công tác xây dựng pháp luật

Chiều ngày 10/02, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công Đọc tiếp…

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Ngày 09/02, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và Đọc tiếp…