Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Chiều ngày 30/12, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Đọc tiếp…

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đại tướng Tô Đọc tiếp…