Quốc hội thông qua Luật Cảnh sát Cơ động với 9 nhiệm vụ và 7 quyền hạn

Cảnh sát cơ động (CSCĐ) có quyền sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được quyền mang theo người vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không, Đọc tiếp…

Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Tỉnh uỷ và sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Ngày 10/6, Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Tỉnh uỷ Và sơ kết 01 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân – Ủy viên BTV Đọc tiếp…