Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh Sơn La

Ngày 01/6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ trong lực lượng Công an Sơn La. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội Đọc tiếp…

Để luôn xứng đáng là “tai mắt của trên, người bạn của dưới”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc… Người từng nói:“Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Thấm nhuần lời Đọc tiếp…

Xây dựng lực lượng Công an Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 26/5, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 447 Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai triển khai Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La thật sự Đọc tiếp…