Rà soát công tác chuẩn bị Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng năm 2022

Ngày 29/9, Ban Tổ chức Hội thao thuộc Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị rà soát, triển khai công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Đọc tiếp…