Chiều ngày 21/01, Thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng phường tiêu biểu, điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2022. Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Căn cứ kết quả triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng phường Chiền Lề điển hình, tiêu biểu về an ninh trật tự, trật tự đô thị” năm 2021, trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, UBND thành phố đã lựa chọn thực hiện: Xây dựng phường Chiềng Lề thành phường tiêu biểu, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; Xây dựng phường Tô Hiệu thành phường tiêu biểu, điển hình về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2022. Tại hội nghị cũng đã thông qua Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng phường tiêu biểu, điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2022; triển khai các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với 2 phường được lựa chọn và các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần phân công rõ trách nhiệm, giao, lượng hóa đầu việc, kiểm soát tiến độ hàng tháng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương cùng sự tích cực tham gia của người dân trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự đô thị, môi trường./.

Đinh Tùng