Ngày 29/3, Thành phố Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng phường Chiềng Lề thành phố Sơn La là điển hình tiêu biểu về ANTT và trật tự đô thị năm 2021. Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã thông báo Kết luận số 224 ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ thành ủy về chủ trương triển khai Đề án Xây dựng phường Chiềng Lề thành phố Sơn La là điển hình tiêu biểu về ANTT và trật tự đô thị năm 2021; Quyết định của UBND thành phố về thành lập Ban chỉ đạo; kế hoạch của Công an thành phố và các phòng, ban chức năng của thành phố Xây dựng phường Chiềng Lề là điển hình tiêu biểu về ANTT và trật tự đô thị năm 2021. Thông qua việc triển khai Đề án nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ cơ sở, từ các hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan đơn vị, trường học trong công tác bảo đảm ANTT và trật tự đô thị trên địa bàn; củng cố, duy trì phong trào bảo vệ ANTQ, năng lực hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường, tổ, bản, lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, nhóm liên gia tự quản…;quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT, trật tự đô thị, môi trường; cải thiện nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp; giải quyết triệt để các điểm nóng, điểm bất hợp lý về trật tự đô thị; từng bước chuyển loại địa bàn, giảm dần tính chất, mức độ phức tạp, trọng điểm về ma túy ở từng tổ, bản, giữ vững các địa bàn an toàn về ANTT, tiến tới xây dựng địa bàn đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Hội nghị cũng nêu ra các nhiệm vụ, trọng tâm cần triển khai thực hiện như: tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT và trật tự đô thị; xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, các mô hình tự quản ở cơ sơ; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Quy hoạch xây dựng kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn phường góp phần xây dựng phường Chiềng Lề điển hình, tiêu biểu về an ninh, trật tự và trật tự đô thị năm 2021.

Minh Phượng