Ngày 21/9, tại bản Huổi Lếch, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

Phòng An ninh đối nội tuyên truyền các chuyên đề liên quan đến ANTT cho người dân bản Huổi Lếch

Người dân tham gia hội nghị đã được nghe thông tin về các chuyên đề: tình hình hoạt động tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La; Phản bác luận điệu tuyên truyền lập “ Nhà nước Mông”, hậu quả và tác hại của di cư tự do, xuất cảnh trái phép; một số quy định của Luật khiếu nai, luật tố cáo, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng lội dụng gây mất an ninh trật tự, thực trạng tranh chấp đất đai và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp đất đai.

Qua hội nghị đã góp phần giúp người dân nâng cao nhân thức, chủ động phòng ngừa trước các âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, khổng để xảy ra điểm nóng và các vụ việc phức tạp về ANTT, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Trung Hiếu