Trong thời gian vừa qua, các đối tượng phản động thường xuyên đăng tải các bài viết xuyên tạc về việc Đảng, Nhà nước xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có cả cán bộ, đảng viên cấp cao, giữ các chức vụ quan trọng trong hệ thống các cơ quan nhà nước; xuyên tạc quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp trong đó có nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Với bản chất nham hiểm, các đối tượng phản động cho rằng đây là các cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ giữa các phe cánh, bè phái, cục bộ địa phương, vùng miền, trong đảng đang hình thành những phe cánh tranh giành quyền lợi, ảnh hưởng…., chúng cũng cho rằng Đảng, Nhà nước cố tình, bao che, che giấu, dung túng cho những sai phạm của cán bộ, đảng viên, Đảng ta độc tài, đảng trị; đồng thời cho rằng bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ chủ nghĩa xã hội mới xảy ra tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… bằng những lời lẽ dối trá, xảo biện, mị dân, “lập lờ đánh lận con đen” hòng làm giảm niềm tin của dân với Đảng, làm thay đổi bản chất sự thật công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các thủ đoạn của chúng nhằm đánh tráo bản chất, phủ nhận những thành quả của Đảng, Nhà nước, kêu gọi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tuy nhiên những lời lẽ xuyên tạc của chúng không thể đánh lừa, lôi kéo được nhân dân, vì sự thật vẫn luôn là sự thật và được khẳng định bởi lẽ:

Thứ nhất, công cuộc phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ vừa qua thu được nhiều kết quả tích cực, điều đó thể hiện quyết tâm của Đảng, nhà nước với vấn đề này nhằm lấy lại niềm tin, uy tín của Nhân dân đối với Đảng, để Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân; công cuộc phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kỳ cán bộ, đảng viên nào vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, nhưng có lý, có tình. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật mà nói, nói đúng sự thật, trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân để sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

Thứ hai, chẳng có cuộc thanh trừng hay đấu đá nội bộ, phe cánh nào ở đây cả, đây là quá trình làm trong sạch nội bộ của Đảng, là quá trình sàng lọc đảng viên, cho ra khỏi đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã ban hành; có làm tốt điều này mới thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, như lời Tổng Bí thư, Chủ tích nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “có ý kiến cho rằng, xử lý như thế làm nhụt chí anh em. Nhưng làm là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm, mỗi lần ngã là một lần bớt dại, để thêm khôn một chút nữa trong người”. Điều này thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng ta, thể hiện khi “ý Đảng” hợp với “lòng dân” thì không có khó khăn, trở ngại nào có thể cản bước.

Thứ ba, công tác nhân sự được Đảng ta đặc biệt quan tâm, coi trong, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “cán bộ là cái gốc của công việc”, các đại hội trước đây cũng đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Đến lần này, Đảng ta nhấn mạnh hơn nữa “cái Đức là gốc của cán bộ”. “Đức” ở đây được hiểu là đạo đức của người cách mạng, người đảng viên, là sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sự liêm sỉ, sự gương mẫu, tiên phong của người đảng viên. Đây là quá trình chọn người thực sự xứng đáng, có đức có tài, đứng ra gánh vác trọng trách trước đảng, trước nhân dân. Trong quá trình thực hiện công tác cán bộ, có sự giám sát chặt chẽ của Nhân dân nên không thể nói đây là đấu đá nội bộ, tranh giành ảnh hưởng, bố trí, sắp xếp người thân, phe cánh, bè phái, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, vùng miền.

Thứ tư, nội bộ Đảng ta là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, chính vì thế không thể nói kỷ luật một vài người sai phạm, tham ô, tham nhũng, tiêu cực mà quy chụp rằng trong Đảng có sự đấu đá, phe cánh, cục bộ, lợi ích nhóm… số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật chỉ là: “những con sâu làm rầu nồi canh”, kỷ luật nghiêm minh không những không làm Đảng yếu đi, ngược lại làm tăng sức mạnh của Đảng, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

CAT