Chiều 16/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an các đơn vị chức năng về đánh giá thực trạng, xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc thiểu số trong lực lượng Công an nhân dân.

Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Lực lượng Công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; là nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số. 

Quán triệt các quan điểm, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều chủ trương và ban hành các quy định có liên quan đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong lực lượng Công an nhân dân, như: Kế hoạch số 42 ngày 29/10/2009 của Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định mục tiêu tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và từng địa bàn; tăng chỉ tiêu, mở rộng đối tượng tuyển và có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa đối với các cháu nhỏ tuổi là người dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 20/01/2010 về xây dựng đội ngũ trí thức Công an nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra mục tiêu “Phấn đấu có một tỷ lệ hợp lý trí thức Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số”…

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các địa phương đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an. Chính vì vậy, vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong lực lượng Công an nhân dân đã ngày một nâng cao; tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và thực tiễn công tác, phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ Công an là người dân tộc thiểu số đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở các địa bàn, nhất là các địa bàn chiến lược.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong Công an nhân dân và các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng lực lượng, quy hoạch cán bộ… Từ đó, đưa ra nhiều giải pháp góp phần phát triển hơn nữa đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc thiểu số trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong lực lượng Công an nhân dân. Việc củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong Công an nhân dân phải xuất phát từ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; củng cố và tăng cường tiềm lực cho Công an xã chính quy…

Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, sớm tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc thiểu số trong Công an nhân dân.

Đồng thời đề nghị, Công an các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, tăng cường các cơ chế, chính sách đối với cán bộ người dân tộc thiểu số trong Công an nhân dân, góp phần phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong thời gian tới. 

Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch, quy hoạch lâu dài trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ và cân đối về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương; từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

Quang Minh