Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt trong thời gian qua, với lời hiệu triệu “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đồng tâm, đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức để chống lại đại dịch Covid-19. Trong thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các đài phản động RFA, RFI, BBC đặc biệt là tổ chức “Việt Tân” lại đăng tải hàng loạt bài viết với nội dung tuyên truyền, kích động chống phá đất nước ta. Đặc biệt chúng thường xuyên đăng tải những hình ảnh, video lồng ghép những luận điệu xuyên tạc, công kích chế độ và các biện pháp chống dịch của Đảng, Nhà nước và một số địa phương nhằm bóp méo sự thật gây tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội, bất an, rối loạn xã hội, chống phá Đảng và Nhà nước.

Đó đều là những luận điệu thiếu khách quan, phiến diện của những kẻ có tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Cổ súy, kích động người dân không thực hiện các quy định, biện pháp chống dịch do chính quyền đề ra; tạo ngòi nổ gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rõ ràng, thủ đoạn mà số đối tượng phản động đang thực hiện là thâm độc, nguy hiểm.

Những thông tin sai trái, những giọng điệu xuyên tạc ấy ít nhiều đã làm ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng, tâm lý của những người dân nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết; làm cho thế giới hiểu chưa đúng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.  

Mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19, không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bình luận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đối với những trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

BT