Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, không gian mạng đã trở thành một không gian để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trước những “cơn bão” thông tin trên không gian mạng như hiện nay thì việc nhận diện và cảnh giác tước những thông tin xấu, độc là vô cùng cần thiết nhằm phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những tác động tieue cữ, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội của đất nước và xây dựng một môi trường sống an toàn, chất lượng.

Thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật, hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng những luận điệu phản động, sai trái.

Hiện nay, chủ yếu các thông tin xấu độc đến từ các thế lực phản động, thù địch lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng nhiều lực lượng, phương tiện, bằng nhiều con đường với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chống phá trên các hướng chủ yếu như: Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam, hòng phủ định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường loan tin vu cáo, bôi nhọ nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, phủ nhận những thành tựu của sự nghiệp đổi mới; xuyên tạc lịch sử dân tộc, nhất là lịch sử các cuộc kháng chiến, các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân; xuyên tạc đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối bảo vệ Tổ quốc và đường lối đối ngoại của Đảng; tăng cường truyền đạo trái phép nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nắm quần chúng và kích động xu hướng ly khai, phá hoại sự thống nhất dân tộc quốc gia; đẩy mạnh các hành động “đế quốc thông tin”, “xâm lăng văn hóa” để áp đặt các giá trị văn hóa và lối sống của nước ngoài, phá hoại bản sắc văn hóa của dân tộc. Thông qua các kênh chiếu phim, các chương trình ca nhạc, vui chơi giải trí, hệ thống xuất bản phát hành để truyền bá lối sống ích kỷ vụ lợi, xa hoa, trụy lạc, bạo lực.

Các thông tin xấu độc được phát tán với nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau, tuy nhiên thủ đoạn được ghi nhận nhiều nhất là thủ đoạn thế lực thù địch thành lập các kênh thông tin và để thu hút người truy cập, trong giai đoạn đầu tiên, những phần tử quản trị các trang web, các diễn đàn này rất nỗ lực tổng hợp tin tức từ các nguồn báo chí chính thống và các nguồn tin từ nước ngoài khách quan. Khi đã có thu hút một số lượng công chúng truy cập thường xuyên, chúng cài dần các thông tin xấu độc, theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật. Luận điệu phản động, sai trái cũng sẽ tăng dần. Chính vì thế, nhiều người truy cập mạng, đặc biệt là giới trẻ – ít đọc báo in, chỉ đọc báo mạng thông qua đường dẫn của bạn bè trên mạng xã hội rất dễ dàng “mắc mưu” của các thế lực thù địch và phản động, bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin xấu độc trên các trang mạng và các diễn đàn đã nêu trên.

Không chỉ Việt Nam, thông tin xấu độc đang là vấn đề chung của nhiều nước trên thế giới như Nga, Trung Quốc hoặc một số các nước nhỏ khác khi phải hứng chịu các chính sách diễn biến hòa bình từ các nước phương tây.

Trước tình hình trên, yêu cầu bách đặt ra là cần xác định không gian mạng là một môi trường mà các thế lực thù địch đang đầu tư và tập trung thực hiện các hành động chống phá, nhằm phá hoại an ninh chính trị tại Việt Nam. Khi tham gia vào mạng xã hội, nếu người tiếp cận thông tin không tỉnh táo, sáng suốt thì có thể bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin xấu, độc đó. Vì thế, để tích cực phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, mỗi người cần trang bị cho mình vốn hiểu biết và những kỹ năng cần thiết.

Trước tiên chúng ta cần có kỹ năng chọn lọc thông tin để nhận diện các thông tin xấu, độc. Thông tin xấu, độc được nhận diện ở các yếu tố: Mục đích, ý nghĩa, nội dung như: Nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, thái độ, lối sống của người tiếp xúc thông tin, gây hoang mang, dao động, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thông tin xấu độc thường lẫn với thông tin chính thống, trà trộn một phần thông tin đúng với thông tin sai, bịa đặt…Vì thế, để biết được thông tin mình tiếp cận có phải là thông tin giả, xấu độc hay không thì cần tiếp cận nhiều với các thông tin chính thống.

Ngoài ra, cần nắm rõ chủ thể đăng tải. Nếu là những nick ảo, không chính danh và nội dung trang có thái độ nhìn nhận không phù hợp với quan điểm chính thống thì cần loại bỏ.

Chúng ta cũng cần có kỹ năng về công nghệ – thông tin nhất định để chặn các nick ảo, lọc, xóa, báo xấu…các thông tin xấu độc trên mạng xã hội để không cho các thông tin đó lan truyền dễ dàng. Cần thận trọng khi bình luận, thích, chia sẻ để tránh việc vô tình trở thành cầu nối giúp lan tỏa thông tin xấu độc.

Mỗi người cần có trách nhiệm lan tỏa những thông tin chính thống, chất lượng, chuẩn mực. Đó là cách để nhân rộng những điều tốt, cổ vũ những mặt tích cực, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Mặt khác, bản thân mỗi người cần tăng cường trau dồi kiến thức, nhận thức đủ trình độ, năng lực để phân biệt, loại bỏ thông tin xấu độc, có hại, có thái độ tích cực, không thờ ơ trong đấu tranh với thông tin xấu độc.

Biết cách nhận diện và chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa những tác động tích cực, hạn chế, ngăn ngừa những tác độc tiêu cực, để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và ổn định tình hình chính trị, xã hội của đất nước.

BT