image_pdfimage_print

Ngày 19/9, Công an tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn công tác Công an bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Đề án 14/ĐA-BCA-A03 ngày 23/11/2021 của Bộ Công an. Đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề về: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; Mạng xã hội và kỹ năng viết bài phản bác các luận điệu sai trái tuyên truyền trên mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Dự báo tình hình và một số vấn đề cần chú ý trong quá trình triển khai Đề án 14 của Bộ Công an…

Đại biểu dự hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nhận diện âm mưu, thủ đoạn, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; các chủ trương, quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay.

Đinh Tùng