Ngày 04/8, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác điều tra thân thiện với trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho hơn 100 CBCS lực lượng Công an cơ sở của Công an 12 huyện, thành phố.

Các đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh

Một số chuyên đề cơ bản được quán triệt tại Hội nghị như: Trang bị kiến thức về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và VPPL liên quan đến người 18 tuổi; công tác phòng chống tội phạm mua bán người; phổ biến quán triệt một số quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm mua bán người; kỹ năng làm việc, điều tra thân thiện trong các vụ có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng, với nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em và nạn nhân trong các vụ mua bán người; các hoạt động điều tra thân thiện vụ án xâm hại trẻ em, giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề này; một số khó khăn vướng mắc trong điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em và trong các vụ án, chuyên án mua bán người.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra thân thiện với trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho CBCS tại địa bàn cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đáp ứng các nhiệm vụ yêu cầu trong tình hình mới.

Cao Thiên