Ngày 21/12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố quyết định kiện toàn các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đồng chí Đại úy Quách Gia Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao Quyết định hợp nhất cho 7 Chi đoàn trực thuộc

Hiện nay, tổng số đoàn viên trực thuộc Đoàn Công an tỉnh là 798 đồng chí. Thực tiễn trong việc tổ chức triển khai các hoạt động trong thời gian qua cho thấy, các cơ sở Đoàn có số lượng đoàn viên ít thường xây dựng kế hoạch liên kết, phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn có quy mô, đa dạng các hình thức thu hút được đoàn viên tham gia. Đồng thời do đoàn viên công tác ở các đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, do vậy việc nắm, quản lý đoàn viên gặp một số khó khăn. Việc sáp nhập các cơ sở Đoàn sẽ đảm bảo tính hệ thống, tính ổn định hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại úy Quách Gia Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao Quyết định hợp nhất 14 chi đoàn cơ sở thành 7 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Lê Huy Thắng, Chánh văn phòng Đảng uỷ Công an tỉnh đã chúc mừng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và đồng thời đề nghị cấp ủy, lãnh đạo đơn vị các chi đoàn được sáp nhập thực hiện tốt công tác phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động sáng tạo, thi đua lập thành tích trong công tác, chiến đấu, rèn luyện, công hiến để trưởng về mọi mặt. Các cơ sở đoàn mới được kiện toàn khẩn trương ổn định tổ chức để triển khai, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả…

Đinh Tùng