Ngày 13/9, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị hội ý nghiệp vụ thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới” giai đoạn 2017 – 2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Công an 12 huyện, thành phố; Đại tá Vì Quyền Chứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến Công an 12 huyện, thành phố

Trên địa bàn toàn tỉnh có 1.727 cơ quan doanh nghiệp, nhà trường (trong đó có 706 cơ quan, 425 doanh nghiệp và 596 nhà trường). Lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tổ chức ký cam kết, thực hiện nhiều quy chế, chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT… Tình hình ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học có nhiều chuyển biến tích cực; các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú; đã gắn kết việc phát động và duy trì có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ…     

Từ năm 2017 đến nay, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức được 4.193 cuộc tuyên truyền, vận động cho 684.468 lượt người qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, PCCN, thiên tai, dịch bệnh… Quan tâm chỉ đạo xây dựng củng cố 509 lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, tiếp tục duy trì 73 loại mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải”, thu hút được trên 39.000 lượt người tham gia; năm 2020 có 1.439 = 82% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, các hướng nhiệm vụ, giải pháp để đấy mạnh công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Đại tá Vì Quyền Chứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an 12 huyện thành phố cần phải xác định công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ là công tác cơ bản, là căn cứ để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương; thường xuyên quan tâm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ đối với địa bàn, lĩnh vực được giao; nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc thực hiện, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo chất lượng./.

Mạnh Tùng