Ngày 29/7, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Công an nhân dân”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Sơn La, dự hội nghị có Đại tá Đinh Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm trang bị cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hội thảo đã nhận được 45 báo cáo khoa học có nhiều giá trị lý luận và thực tiễn cao. Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết cũng đã nêu lên những nhận thức cơ bản, nội dung, tầm quan trọng và các biện pháp tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, cấp uỷ chỉ huy Công an các cấp tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương, hướng dẫn và những chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong lực lượng CAND. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách. Đồng thời phải tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân”.

Minh Phượng