Chiều ngày 14/01, Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với Thường trực huyện uỷ, thành uỷ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Thường trực các huyện ủy, thành ủy triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các quy định, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và của Tỉnh uỷ về các mặt công tác Công an. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các huyện ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT tại cơ sở, huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp không để kéo dài, thành điểm nóng. Trong năm, đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh 2 chuyên án của lực lượng an ninh, gồm chuyên án M519 đấu tranh với hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” và chuyên án K420 đấu tranh với hoạt động lợi dụng, khiếu kiện xâm phạm an ninh quốc gia; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có 195/204 xã phường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, 180/188 xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; duy trì 53 mô hình về ANTT, xây dựng mới 20 mô hình về ANTT…

Trong 2 năm (2020 – 2021), công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh với Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy đã có sự chuyển biến tích cực, đã phối hợp trao đổi thông tin để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thành phố phát huy ưu điểm, chấn chỉnh thiếu sót; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy đã phối hợp kiểm tra giám sát, có sự trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát…

Năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh, các huyện ủy, thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; xây dựng, củng cố “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay…

Mạnh Tùng